Ô nhiễm không khí trong Thành Vatican: chỉ số chất lượng không khí thời gian thực và cảnh báo khói.

Chất lượng cuộc sống trong Thành Vatican

Màu xanh lá cây và công viên trong thành phố

Thành Vatican 50%

Ý: 52% San Marino: 75% Croatia: 72% Bosna và Hercegovina: 52% Slovenia: 86%

Niềm vui của chi tiêu thời gian trong thành phố

Thành Vatican 60%

Ý: 56% San Marino: 100% Croatia: 81% Bosna và Hercegovina: 52% Slovenia: 88%

Ô nhiễm không khí

Thành Vatican 29%

Ý: 51% San Marino: 6,8% Croatia: 29% Bosna và Hercegovina: 64% Slovenia: 26%

Nghiền rác

Thành Vatican 58%

Ý: 51% Croatia: 58% Bosna và Hercegovina: 48% Slovenia: 87%

Sẵn có và chất lượng nước uống

Thành Vatican 50%

Ý: 68% San Marino: 100% Croatia: 86% Bosna và Hercegovina: 70% Slovenia: 96%

Sạch sẽ và ngon

Thành Vatican 67%

Ý: 44% San Marino: 75% Croatia: 67% Bosna và Hercegovina: 50% Slovenia: 86%

Tiếng ồn và ô nhiễm ánh sáng

Thành Vatican 67%

Ý: 50% San Marino: 75% Croatia: 36% Bosna và Hercegovina: 38% Slovenia: 38%

Ô nhiễm nước

Thành Vatican 50%

Ý: 42% San Marino: 0% Croatia: 26% Bosna và Hercegovina: 46% Slovenia: 17%
Source: Numbeo