Ô nhiễm không khí trong Turkmenistan: chỉ số chất lượng không khí thời gian thực và cảnh báo khói.

Địa Điểm: Balkan » Ahal » Ashgabat »

Dữ liệu hiện tại 4:00, Thứ Hai, 15 tháng 4, 2024

PM2,5 8 (Good)


index 2024-04-08 2024-04-09 2024-04-10 2024-04-11 2024-04-12 2024-04-13 2024-04-14 2024-04-15
PM2,5 27
Moderate
21
Moderate
25
Moderate
23
Moderate
8
Good
11
Good
10
Good
4
Good
data source »

Chất lượng cuộc sống trong Turkmenistan

Màu xanh lá cây và công viên trong thành phố

Turkmenistan 75%

Uzbekistan: 62% Afghanistan: 35% Tajikistan: 66% Azerbaijan: 44% Iran: 47%

Niềm vui của chi tiêu thời gian trong thành phố

Turkmenistan 75%

Uzbekistan: 54% Afghanistan: 24% Tajikistan: 69% Azerbaijan: 46% Iran: 30%

Ô nhiễm không khí

Turkmenistan 42%

Uzbekistan: 53% Afghanistan: 78% Tajikistan: 52% Azerbaijan: 68% Iran: 80%

Nghiền rác

Turkmenistan 77%

Uzbekistan: 45% Afghanistan: 26% Tajikistan: 52% Azerbaijan: 37% Iran: 52%

Sẵn có và chất lượng nước uống

Turkmenistan 71%

Uzbekistan: 66% Afghanistan: 37% Tajikistan: 54% Azerbaijan: 40% Iran: 59%

Sạch sẽ và ngon

Turkmenistan 81%

Uzbekistan: 53% Afghanistan: 32% Tajikistan: 67% Azerbaijan: 43% Iran: 48%

Tiếng ồn và ô nhiễm ánh sáng

Turkmenistan 23%

Afghanistan: 55% Tajikistan: 38% Azerbaijan: 53% Iran: 52%

Ô nhiễm nước

Turkmenistan 32%

Uzbekistan: 51% Afghanistan: 74% Tajikistan: 52% Azerbaijan: 66% Iran: 49%
Source: Numbeo* Pollution data source: https://openaq.org (StateAir_Ashgabat, AirNow) The data is licensed under CC-By 4.0