Ô nhiễm không khí trong Singapore: chỉ số chất lượng không khí thời gian thực và cảnh báo khói.

Chất lượng cuộc sống trong Singapore

Màu xanh lá cây và công viên trong thành phố

Singapore 80%

Malaysia: 54% Indonesia: 47% Brunei: 66% Campuchia: 36%

Niềm vui của chi tiêu thời gian trong thành phố

Singapore 74%

Malaysia: 48% Indonesia: 46% Brunei: 71% Campuchia: 32%

Ô nhiễm không khí

Singapore 34%

Malaysia: 53% Indonesia: 60% Brunei: 25% Campuchia: 68%

Nghiền rác

Singapore 76%

Malaysia: 47% Indonesia: 35% Brunei: 53% Campuchia: 25%

Sẵn có và chất lượng nước uống

Singapore 85%

Malaysia: 56% Indonesia: 53% Brunei: 70% Campuchia: 48%

Sạch sẽ và ngon

Singapore 81%

Malaysia: 47% Indonesia: 44% Brunei: 59% Campuchia: 25%

Tiếng ồn và ô nhiễm ánh sáng

Singapore 50%

Malaysia: 49% Indonesia: 51% Brunei: 28% Campuchia: 59%

Ô nhiễm nước

Singapore 25%

Malaysia: 62% Indonesia: 62% Brunei: 57% Campuchia: 73%
Source: Numbeo