Ô nhiễm không khí trong Nauru: chỉ số chất lượng không khí thời gian thực và cảnh báo khói.