Ô nhiễm không khí trong Jordan: chỉ số chất lượng không khí thời gian thực và cảnh báo khói.

Dữ liệu hiện tại 8:00, Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

PM2,5 46 (Unhealthy for Sensitive Groups)

O3 -1 (Good)


index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
O3 -1
Good
-1
Good
-1
Good
-1
Good
-1
Good
0
Good
-1
Good
-1
Good
PM2,5 -999
Good
-999
Good
-999
Good
-999
Good
-999
Good
-367
Good
15
Moderate
30
Moderate
data source »

Chất lượng cuộc sống trong Jordan

Màu xanh lá cây và công viên trong thành phố

Jordan 17%

Israel: 63% Palestine: 28% Liban: 18% Syria: 35% Cộng hòa Síp: 37%

Niềm vui của chi tiêu thời gian trong thành phố

Jordan 36%

Israel: 56% Palestine: 47% Liban: 28% Syria: 35% Cộng hòa Síp: 54%

Ô nhiễm không khí

Jordan 68%

Israel: 61% Palestine: 53% Liban: 78% Syria: 66% Cộng hòa Síp: 47%

Nghiền rác

Jordan 31%

Israel: 61% Palestine: 40% Liban: 15% Syria: 30% Cộng hòa Síp: 50%

Sẵn có và chất lượng nước uống

Jordan 46%

Israel: 71% Palestine: 55% Liban: 28% Syria: 43% Cộng hòa Síp: 55%

Sạch sẽ và ngon

Jordan 32%

Israel: 50% Palestine: 36% Liban: 28% Syria: 32% Cộng hòa Síp: 47%

Tiếng ồn và ô nhiễm ánh sáng

Jordan 62%

Israel: 50% Palestine: 54% Liban: 65% Syria: 60% Cộng hòa Síp: 50%

Ô nhiễm nước

Jordan 64%

Israel: 37% Palestine: 53% Liban: 80% Syria: 59% Cộng hòa Síp: 42%
Source: Numbeo* Pollution data source: https://openaq.org (AirNow, StateAir_Amman) The data is licensed under CC-By 4.0