Ô nhiễm không khí trong Jordan: chỉ số chất lượng không khí thời gian thực và cảnh báo khói.

Dữ liệu hiện tại 7:00, Thứ Ba, 3 tháng 10, 2023

O3 -1 (Good)

PM2,5 -999 (Good)


index 2023-09-26 2023-09-27 2023-09-28 2023-09-29 2023-09-30 2023-10-01 2023-10-02 2023-10-03
PM2,5 -999
Good
-999
Good
-999
Good
-999
Good
-999
Good
-999
Good
-999
Good
-999
Good
O3 -1
Good
-1
Good
-1
Good
-1
Good
-1
Good
-1
Good
-1
Good
-1
Good
data source »

Chất lượng cuộc sống trong Jordan

Màu xanh lá cây và công viên trong thành phố

Jordan 17%

Israel: 63% Palestine: 26% Liban: 18% Syria: 36% Cộng hòa Síp: 38%

Niềm vui của chi tiêu thời gian trong thành phố

Jordan 37%

Israel: 56% Palestine: 47% Liban: 28% Syria: 36% Cộng hòa Síp: 54%

Ô nhiễm không khí

Jordan 67%

Israel: 62% Palestine: 52% Liban: 78% Syria: 66% Cộng hòa Síp: 46%

Nghiền rác

Jordan 32%

Israel: 61% Palestine: 39% Liban: 15% Syria: 29% Cộng hòa Síp: 51%

Sẵn có và chất lượng nước uống

Jordan 47%

Israel: 71% Palestine: 57% Liban: 28% Syria: 44% Cộng hòa Síp: 56%

Sạch sẽ và ngon

Jordan 33%

Palestine: 36% Liban: 28% Syria: 32% Cộng hòa Síp: 48%

Tiếng ồn và ô nhiễm ánh sáng

Jordan 61%

Israel: 50% Palestine: 54% Liban: 65% Syria: 59% Cộng hòa Síp: 51%

Ô nhiễm nước

Jordan 63%

Israel: 37% Palestine: 55% Liban: 80% Syria: 59% Cộng hòa Síp: 42%
Source: Numbeo* Pollution data source: https://openaq.org (AirNow, StateAir_Amman) The data is licensed under CC-By 4.0