Ô nhiễm không khí trong Barbados: chỉ số chất lượng không khí thời gian thực và cảnh báo khói.

Chất lượng cuộc sống trong Barbados

Màu xanh lá cây và công viên trong thành phố

Barbados 59%

Saint Lucia: 63% Grenada: 58% Dominica: 69% Trinidad và Tobago: 40%

Niềm vui của chi tiêu thời gian trong thành phố

Barbados 84%

Saint Lucia: 68% Grenada: 63% Dominica: 88% Trinidad và Tobago: 43%

Ô nhiễm không khí

Barbados 11%

Saint Lucia: 32% Grenada: 44% Dominica: 19% Trinidad và Tobago: 54%

Nghiền rác

Barbados 68%

Saint Lucia: 29% Grenada: 43% Dominica: 63% Trinidad và Tobago: 39%

Sẵn có và chất lượng nước uống

Barbados 91%

Saint Lucia: 71% Grenada: 73% Dominica: 88% Trinidad và Tobago: 54%

Sạch sẽ và ngon

Barbados 53%

Saint Lucia: 21% Dominica: 75% Trinidad và Tobago: 29%

Tiếng ồn và ô nhiễm ánh sáng

Barbados 31%

Grenada: 46% Dominica: 13% Trinidad và Tobago: 55%

Ô nhiễm nước

Barbados 38%

Saint Lucia: 43% Grenada: 42% Dominica: 6,3% Trinidad và Tobago: 63%
Source: Numbeo