มลพิษทางอากาศใน ประเทศมัลดีฟส์: ดัชนีคุณภาพอากาศแบบ Real-time และการแจ้งเตือนหมอกควัน

ตำแหน่งที่ตั้ง: Kaafu Atoll »

คุณภาพชีวิตใน ประเทศมัลดีฟส์

สีเขียวและสวนสาธารณะในเมือง

ประเทศมัลดีฟส์ 31%

ประเทศศรีลังกา: 59% ประเทศเซเชลส์: 57% ประเทศอินเดีย: 48% ประเทศโซมาเลีย: 25%

ความสุขของการใช้เวลาในเมือง

ประเทศมัลดีฟส์ 37%

ประเทศศรีลังกา: 52% ประเทศเซเชลส์: 66% ประเทศอินเดีย: 40% ประเทศโซมาเลีย: 42%

มลพิษทางอากาศ

ประเทศมัลดีฟส์ 60%

ประเทศศรีลังกา: 53% ประเทศเซเชลส์: 24% ประเทศอินเดีย: 65% ประเทศโซมาเลีย: 47%

การกําจัดขยะ

ประเทศมัลดีฟส์ 30%

ประเทศศรีลังกา: 41% ประเทศเซเชลส์: 62% ประเทศอินเดีย: 34% ประเทศโซมาเลีย: 32%

ความพร้อมและคุณภาพของน้ําดื่ม

ประเทศมัลดีฟส์ 43%

ประเทศศรีลังกา: 65% ประเทศเซเชลส์: 63% ประเทศอินเดีย: 48%

ความสะอาดและความสะดวก

ประเทศมัลดีฟส์ 32%

ประเทศศรีลังกา: 52% ประเทศเซเชลส์: 63% ประเทศอินเดีย: 37% ประเทศโซมาเลีย: 29%

มลพิษทางเสียงและแสง

ประเทศมัลดีฟส์ 50%

ประเทศศรีลังกา: 50% ประเทศเซเชลส์: 35% ประเทศอินเดีย: 59% ประเทศโซมาเลีย: 44%

มลพิษทางน้ํา

ประเทศมัลดีฟส์ 79%

ประเทศศรีลังกา: 57% ประเทศเซเชลส์: 37% ประเทศอินเดีย: 69% ประเทศโซมาเลีย: 60%
Source: Numbeo