มลพิษทางอากาศใน ประเทศเฮติ: ดัชนีคุณภาพอากาศแบบ Real-time และการแจ้งเตือนหมอกควัน

คุณภาพชีวิตใน ประเทศเฮติ

สีเขียวและสวนสาธารณะในเมือง

ประเทศเฮติ 25%

สาธารณรัฐโดมินิกัน: 49% หมู่เกาะเติกส์และเคคอส: 25% ประเทศจาเมกา: 46% ปวยร์โตรีโก: 42% ประเทศคิวบา: 58%

ความสุขของการใช้เวลาในเมือง

ประเทศเฮติ 33%

สาธารณรัฐโดมินิกัน: 43% ประเทศจาเมกา: 42% ปวยร์โตรีโก: 59% ประเทศคิวบา: 44%

มลพิษทางอากาศ

ประเทศเฮติ 71%

สาธารณรัฐโดมินิกัน: 62% หมู่เกาะเติกส์และเคคอส: 13% ประเทศจาเมกา: 54% ปวยร์โตรีโก: 36% ประเทศคิวบา: 56%

การกําจัดขยะ

ประเทศเฮติ 8.3%

สาธารณรัฐโดมินิกัน: 29% หมู่เกาะเติกส์และเคคอส: 63% ประเทศจาเมกา: 29% ปวยร์โตรีโก: 61% ประเทศคิวบา: 28%

ความพร้อมและคุณภาพของน้ําดื่ม

ประเทศเฮติ 15%

สาธารณรัฐโดมินิกัน: 42% หมู่เกาะเติกส์และเคคอส: 63% ประเทศจาเมกา: 57% ปวยร์โตรีโก: 67%

ความสะอาดและความสะดวก

ประเทศเฮติ 10%

สาธารณรัฐโดมินิกัน: 29% หมู่เกาะเติกส์และเคคอส: 38% ประเทศจาเมกา: 27% ปวยร์โตรีโก: 45% ประเทศคิวบา: 35%

มลพิษทางเสียงและแสง

ประเทศเฮติ 50%

สาธารณรัฐโดมินิกัน: 63% หมู่เกาะเติกส์และเคคอส: 63% ประเทศจาเมกา: 54% ปวยร์โตรีโก: 53% ประเทศคิวบา: 55%

มลพิษทางน้ํา

ประเทศเฮติ 71%

สาธารณรัฐโดมินิกัน: 67% ประเทศจาเมกา: 63% ปวยร์โตรีโก: 53% ประเทศคิวบา: 60%
Source: Numbeo