มลพิษทางอากาศใน หมู่เกาะเคย์แมน: ดัชนีคุณภาพอากาศแบบ Real-time และการแจ้งเตือนหมอกควัน

คุณภาพชีวิตใน หมู่เกาะเคย์แมน

สีเขียวและสวนสาธารณะในเมือง

หมู่เกาะเคย์แมน 57%

ประเทศเวเนซุเอลา: 41% ประเทศคิวบา: 53% ประเทศจาเมกา: 46% ประเทศฮอนดูรัส: 41%

ความสุขของการใช้เวลาในเมือง

หมู่เกาะเคย์แมน 87%

ประเทศเวเนซุเอลา: 41% ประเทศคิวบา: 44% ประเทศจาเมกา: 42% ประเทศบาฮามาส: 53% ประเทศฮอนดูรัส: 41%

มลพิษทางอากาศ

หมู่เกาะเคย์แมน 15%

ประเทศเวเนซุเอลา: 59% ประเทศคิวบา: 62% ประเทศจาเมกา: 54% ประเทศบาฮามาส: 52% ประเทศฮอนดูรัส: 65%

การกําจัดขยะ

หมู่เกาะเคย์แมน 62%

ประเทศเวเนซุเอลา: 18% ประเทศคิวบา: 30% ประเทศจาเมกา: 29% ประเทศบาฮามาส: 29% ประเทศฮอนดูรัส: 22%

ความพร้อมและคุณภาพของน้ําดื่ม

หมู่เกาะเคย์แมน 81%

ประเทศเวเนซุเอลา: 28% ประเทศคิวบา: 44% ประเทศจาเมกา: 57% ประเทศบาฮามาส: 55% ประเทศฮอนดูรัส: 44%

ความสะอาดและความสะดวก

หมู่เกาะเคย์แมน 75%

ประเทศเวเนซุเอลา: 22% ประเทศคิวบา: 35% ประเทศจาเมกา: 27% ประเทศบาฮามาส: 35% ประเทศฮอนดูรัส: 20%

มลพิษทางเสียงและแสง

หมู่เกาะเคย์แมน 15%

ประเทศเวเนซุเอลา: 47% ประเทศคิวบา: 47% ประเทศจาเมกา: 54% ประเทศบาฮามาส: 39% ประเทศฮอนดูรัส: 49%

มลพิษทางน้ํา

หมู่เกาะเคย์แมน 35%

ประเทศเวเนซุเอลา: 76% ประเทศคิวบา: 61% ประเทศจาเมกา: 63% ประเทศบาฮามาส: 58% ประเทศฮอนดูรัส: 72%
Source: Numbeo