זיהום אוויר ב בוסניה והרצגובינה: בזמן אמת מדד איכות האוויר התראת ערפיח.

נתונים נוכחיים יום שישי, 27 במאי 2022, 15:00

PM2,5 10 (Good)

NO2 48 (Moderate)

O3 115 (Moderate)

PM10 22 (Moderate)

CO 360 (Good)

SO2 5 (Good)


index 2024-04-09 2024-04-10 2024-04-11 2024-04-12 2024-04-13 2024-04-14 2024-04-15 2024-04-16 2022-05-27
PM2,5 23
Moderate
26
Moderate
28
Moderate
35
Unhealthy for Sensitive Groups
33
Moderate
24
Moderate
24
Moderate
29
Moderate
4
Good
NO2 -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
10
Good
O3 -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
98
Moderate
PM10 -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
14
Good
CO -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
249
Good
SO2 -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
2
Good
data source »
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04
16
Moderate
28
Moderate
45
Unhealthy for Sensitive Groups
65
Unhealthy
126
Very bad Hazardous
54
Unhealthy for Sensitive Groups
33
Moderate
40
Unhealthy for Sensitive Groups
25
Moderate
26
Moderate
22
Moderate
25
Moderate
20
Moderate
28
Moderate
35
Moderate
53
Unhealthy for Sensitive Groups
57
Unhealthy
98
Very Unhealthy
55
Unhealthy
36
Unhealthy for Sensitive Groups
19
Moderate
24
Moderate
20
Moderate
18
Moderate
19
Moderate
26
Moderate
57
Unhealthy
60
Unhealthy
99
Very Unhealthy
67
Unhealthy
70
Unhealthy
47
Unhealthy for Sensitive Groups
14
Moderate
15
Moderate
11
Good
17
Moderate
17
Moderate
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
PM10 -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
38
Moderate
24
Moderate
30
Moderate
32
Moderate
-
Good
-
Good
-
Good
41
Moderate
39
Moderate
54
Unhealthy for Sensitive Groups
43
Moderate
43
Moderate
38
Moderate
19
Good
28
Moderate
20
Good
22
Moderate
19
Good
29
Moderate
42
Moderate
62
Unhealthy for Sensitive Groups
82
Unhealthy
115
Very Unhealthy
51
Unhealthy for Sensitive Groups
34
Moderate
27
Moderate
23
Moderate
23
Moderate
18
Good
20
Moderate
22
Moderate
NO2 15
Good
18
Good
24
Good
32
Good
37
Good
28
Good
24
Good
21
Good
16
Good
13
Good
12
Good
13
Good
18
Good
24
Good
28
Good
33
Good
34
Good
35
Good
24
Good
18
Good
14
Good
13
Good
11
Good
13
Good
14
Good
24
Good
24
Good
21
Good
29
Good
23
Good
25
Good
18
Good
15
Good
17
Good
13
Good
13
Good
13
Good
17
Good
24
Good
25
Good
34
Good
41
Moderate
22
Good
15
Good
12
Good
9.2
Good
8.8
Good
7.9
Good
12
Good
10
Good
O3 49
Good
45
Good
36
Good
22
Good
9.6
Good
16
Good
17
Good
-
Good
-
Good
-
Good
32
Good
43
Good
31
Good
24
Good
38
Good
17
Good
19
Good
11
Good
14
Good
20
Good
42
Good
45
Good
44
Good
43
Good
40
Good
34
Good
34
Good
27
Good
19
Good
20
Good
14
Good
28
Good
37
Good
56
Good
56
Good
58
Good
55
Good
65
Good
57
Good
46
Good
49
Good
19
Good
33
Good
26
Good
39
Good
46
Good
54
Good
59
Good
62
Good
47
Good
data source »

איכות החיים ב בוסניה והרצגובינה

ירוק ופארקים בעיר

בוסניה והרצגובינה 54%

סרביה: 55% קרואטיה: 73% סלובניה: 87% הונגריה: 59% אלבניה: 37%

תענוג לבלות זמן בעיר

בוסניה והרצגובינה 53%

סרביה: 53% קרואטיה: 81% סלובניה: 88% הונגריה: 65% אלבניה: 40%

זיהום אוויר

בוסניה והרצגובינה 62%

סרביה: 65% קרואטיה: 29% סלובניה: 26% הונגריה: 49% אלבניה: 69%

פינוי אשפה

בוסניה והרצגובינה 49%

סרביה: 39% קרואטיה: 58% סלובניה: 87% הונגריה: 65% אלבניה: 33%

זמינות ואיכות מי שתייה

בוסניה והרצגובינה 71%

סרביה: 64% קרואטיה: 86% סלובניה: 96% הונגריה: 80% אלבניה: 33%

ניקיון והעצמה

בוסניה והרצגובינה 50%

סרביה: 37% קרואטיה: 68% סלובניה: 87% הונגריה: 52% אלבניה: 36%

זיהום אורות ורעש

בוסניה והרצגובינה 38%

סרביה: 51% קרואטיה: 34% סלובניה: 37% הונגריה: 45% אלבניה: 53%

זיהום מים

בוסניה והרצגובינה 45%

סרביה: 52% קרואטיה: 25% סלובניה: 17% הונגריה: 30% אלבניה: 68%
Source: Numbeo* Pollution data source: https://openaq.org (AirNow, Bosnia_Tuzlanski, Bosnia2) The data is licensed under CC-By 4.0