Ατμοσφαιρική ρύπανση σε Ιορδανία: Δείκτης ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο και συναγερμός αιθαλομίχλης.

Τρέχοντα δεδομένα Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024, 8:00 π.μ.

PM2,5 46 (Unhealthy for Sensitive Groups)

O3 -1 (Good)


index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
O3 -1
Good
-1
Good
-1
Good
-1
Good
-1
Good
0
Good
-1
Good
-1
Good
PM2,5 -999
Good
-999
Good
-999
Good
-999
Good
-999
Good
-367
Good
15
Moderate
30
Moderate
data source »

Ποιότητα ζωής Ιορδανία

Πράσινο και πάρκα στην πόλη

Ιορδανία 17%

Ισραήλ: 63% Παλαιστίνη: 26% Λίβανος: 18% Συρία: 36% Κύπρος: 38%

Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη

Ιορδανία 37%

Ισραήλ: 56% Παλαιστίνη: 47% Λίβανος: 28% Συρία: 36% Κύπρος: 54%

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Ιορδανία 67%

Ισραήλ: 62% Παλαιστίνη: 52% Λίβανος: 78% Συρία: 66% Κύπρος: 46%

Σκουπιδοτενεκές

Ιορδανία 32%

Ισραήλ: 61% Παλαιστίνη: 39% Λίβανος: 15% Συρία: 29% Κύπρος: 51%

Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού

Ιορδανία 47%

Ισραήλ: 71% Παλαιστίνη: 57% Λίβανος: 28% Συρία: 44% Κύπρος: 56%

Καθαριότητα και λεπτότητα

Ιορδανία 33%

Παλαιστίνη: 36% Λίβανος: 28% Συρία: 32% Κύπρος: 48%

Ρύπανση θορύβου και φωτός

Ιορδανία 61%

Ισραήλ: 50% Παλαιστίνη: 54% Λίβανος: 65% Συρία: 59% Κύπρος: 51%

Ρύπανση των υδάτων

Ιορδανία 63%

Ισραήλ: 37% Παλαιστίνη: 55% Λίβανος: 80% Συρία: 59% Κύπρος: 42%
Source: Numbeo* Pollution data source: https://openaq.org (AirNow, StateAir_Amman) The data is licensed under CC-By 4.0