Ατμοσφαιρική ρύπανση σε Αμερικανική Σαμόα: Δείκτης ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο και συναγερμός αιθαλομίχλης.

Ποιότητα ζωής Αμερικανική Σαμόα

Πράσινο και πάρκα στην πόλη

Αμερικανική Σαμόα 38%

Σαμόα: 65%

Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη

Αμερικανική Σαμόα 25%

Σαμόα: 70%

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Αμερικανική Σαμόα 50%

Σαμόα: 29%

Σκουπιδοτενεκές

Αμερικανική Σαμόα 25%

Σαμόα: 45%

Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού

Αμερικανική Σαμόα 38%

Σαμόα: 60%

Καθαριότητα και λεπτότητα

Αμερικανική Σαμόα 25%

Σαμόα: 55%

Ρύπανση θορύβου και φωτός

Αμερικανική Σαμόα 100%

Σαμόα: 20%

Ρύπανση των υδάτων

Αμερικανική Σαμόα 100%

Σαμόα: 40%
Source: Numbeo