Znečištění ovzduší v Man: Real-time Index kvality ovzduší a smog alert.

Místa: Douglas »

Kvalita života v Man

Zelená a parky ve městě

Man 78 %

Spojené království: 75 % Irsko: 71 % Nizozemsko: 81 % Belgie: 63 % Faerské ostrovy: 87 %

Potěšení z trávení času ve městě

Man 83 %

Spojené království: 70 % Irsko: 77 % Nizozemsko: 87 % Belgie: 64 % Faerské ostrovy: 100 %

Znečištění ovzduší

Man 13 %

Spojené království: 37 % Irsko: 25 % Nizozemsko: 23 % Belgie: 45 % Faerské ostrovy: 0 %

Likvidace odpadků

Man 78 %

Spojené království: 61 % Irsko: 61 % Nizozemsko: 78 % Belgie: 54 % Faerské ostrovy: 88 %

Dostupnost a kvalita pitné vody

Man 88 %

Spojené království: 76 % Irsko: 72 % Nizozemsko: 92 % Belgie: 70 % Faerské ostrovy: 98 %

Čistota a čistota

Man 69 %

Spojené království: 54 % Irsko: 51 % Nizozemsko: 76 % Belgie: 46 % Faerské ostrovy: 94 %

Hluk a světelné znečištění

Man 12 %

Spojené království: 46 % Irsko: 38 % Nizozemsko: 33 % Belgie: 55 % Faerské ostrovy: 21 %

Znečištění vody

Man 13 %

Spojené království: 30 % Irsko: 38 % Nizozemsko: 18 % Belgie: 42 % Faerské ostrovy: 7,7 %
Source: Numbeo